SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Dzeramā ūdens kvalitāte

 

Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē, SIA „Tukuma ūdens” tiek īstenots dzeramā ūdens monitorings, kas tiek saskaņots ar Latvijas Republikas Veselības inspekciju, regulāri veicot dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijā. 

Kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes) tiek veikts, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Veselības inspekcija neatkatīgi no SIA „Tukuma ūdens” veic dzeramā ūdens monitoringu.

 


Galvenie ūdens kvalitātes radītāji

Amonija joni

Amonijs ir zīdītāju vielmaiņas jeb metabolisma sastāvdaļa un apkārtējā vidē nonāk no mēslu, mirušu augu un dzīvnieku sadalīšanās procesiem. Pārmērīgs amonija daudzums var pasliktināt ūdens garšu un smaržu. MK noteikumi Nr.235 nosaka, ka maksimāli pieļaujamā amonija koncentrācija dzeramajā ūdenī nedrīkst pārsniegt 0.5 mg/l.

Duļķainība

Duļķainība rodas no nepietiekami attīrīta ūdens (piemēram, dzelzs, mangāns, smilts daļiņas, organiskas vielas) vai nepareizi ekspluatētas attīrīšanas stacijas (piemēram, filtru skalošanas un nobriešanas periods ir par īsu), kā arī metāla cauruļu korozijas un bioloģiskās aktivitātes rezultātā. MK noteikumi Nr.235 nosaka maksimāli pieļaujamo normu - 3,0 NTU (nefelometriskās duļķainības vienības).

Elektrovadītspēja, EVS

Ūdens elektrovadītspēja ir atkarīga no ūdenī izšķīdušo sāļu daudzuma. Pie augstas elektrovadītspējas ūdenī notiek elektroķīmiski procesi, kuri veicina koroziju. MK noteikumi Nr.235 nosaka, ka dzeramajā ūdenī pieļaujamā elektrovadītspēja ir 2500 µS cm-1 .

Koliformu un Escherichia coli skaits

Ūdens paraugā konstatētas kopējās koliformas baktērijas liecina par piesārņojumu ūdens padeves tīklā, taču šis piesārņojums nav fekāls. Uz fekālu piesārņojuma avotu norāda Escherichia coli klātbūtne. Patērētājam piegādājamā dzeramajā ūdenī kopējo koliformu un E.coli norma pēc MK noteikumiem Nr.235 ir 0/100ml.

Kopējā Dzelzs

Paaugstinātas dzelzs koncentrācijas gadījumā ūdenim ir raksturīga metāliska garša, reizēm - sarkanbrūna nokrāsa. Dzelzs var izgulsnēties ūdenī arī kā rūsas krāsas daļiņas. Uz traukiem, izlietnēm, vannām, sanitārajām iekārtām rodas sarkanbrūni nosēdumi, arī veļa, mazgājot to šādā ūdenī, pieņem dzeltenīgu nokrāsu.  MK noteikumu Nr.235 noteiktā dzelzs koncentrācijas norma dzeramajā ūdenī ir 0,2 mg/l.Krāsainība, smaržas un garšas intensitāte

MK noteikumi Nr.235 nosaka, ka krāsai, garšai un smaržai jābūt pieņemamai patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām.

Vides reakcija, pH

Pilnīgi tīram ūdenim pH ir 7 un tas ir neitrāls. pH zem 7 nozīmē, ka vide ir skāba, virs 7 - sārmaina. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā pH vērtība ir no 6,5 līdz 9,5 pH vienībām.

Cietība, mmol/l

Cietības novērtējums

0 - 0,7

ļoti mīksts

0,7 - 1,4

mīksts

1,4 - 2,1

vidēji ciets

2,1 - 3,2

diezgan ciets

3,2 - 5,4

ciets

virs 5,5

ļoti ciets

MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".

pH vērtība          Lauktehnikas ūdensapgādes sisitēmā 6-9mmol/l

                        Ozoliņu ūdensapgādes sistēmā 4-6mmmol/l                        Jauntukuma ūdensapgādes sistēmā 6-9mmol/l                     

Dzeramā ūdens ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko rādītāju normatīvi

Smarža

Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām

Normatīvie dokumenti:LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 235 (29.04.2003.) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Garša

Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām

Krāsainība

Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām

Duļķainība

3,0 NTU

Ūdeņraža jonu koncentrācija pH(25ºC)

6,5-9,5pH vienības

Amonija joni

0,50 mg/l

Kopējā dzelzs

0,2 mg/l (ĪN 0,4 mg/l)

Elektrovadītspēja EVS(25ºC)

2500 µS cm-1 pie 20 ºC(2790 µS cm-1 pie 25 ºC)

Mangāns

0,05 mg/l

Koliformas baktērijas

0 /100 ml

Escherichia coli ( E. coli )

0 /100 ml

    Materiāls sagatavots, izmantojot:

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
58
268
210832

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.234.140.184

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.