SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

SIA „Tukuma ūdens” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. SIA „Tukuma ūdens” veic arī pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas apkalpošanu. SIA „Tukuma ūdens” savu darbību, kas saistīta ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu veic nepārtraukti, 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
Kanalizācija
Tukuma pilsētas kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkla, 18 kanalizācijas sūkņu stacijām, kanalizācijas spiedvadiem un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām „Tīle”. Pēc attīrīšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Tīle” notekūdeņi tiek novadīti Slocenes upē. Tukuma pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkli sasniedz ap 105km garumu.
Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (KSS):
 • Kuldīgas ielas KSS

 • Lielās ielas KSS

 • Durbes ielas KSS

 • Notekūdeņu attīrīšanas KSS iekārtās

 • Centra KSS

 • Pazemes sūknētava Gravas ielā

 • Pazemes sūknētava Lejas ielā

 • Pazemes sūknētava Lazdu ielā

 • Pazemes sūknētava Pilskalna ielā

 • Pazemes sūknētava Lielās un Kuldīgas ielas krustojumā

 • Pazemes sūknētava Jumpravas ielā

 • Pazemes sūknētava Egļu ielā

 • Pazemes sūknētava Ozolu ielā

 • Pazemes sūknētava Tīles ielā

 • Pazemes sūknētava Dzelzceļa ielā

 • Pazemes sūknētava Krastmalas ielā

 • Pazemes sūknētava M.Parka ielā

 • Pazemes sūknētava L.Dzelzceļa ielā

Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda ir 7000 m3/dnn. Vidēji diennaktī attīrīšanas iekārtās notekūdeņi no pilsētas ieplūst 3000m3/dnn, bet lietus laikā notekūdeņu pieplūdums sasniedz 6500m3/dnn. Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas. Mehāniskā attīrīšana ietver sekojošas būves un iekārtas:
 • Notekūdeņu pieņemšanas kamera;

 • Automātiskās smalkās restes;

 • Smilšu un tauku atdalīšanas iekārta.

Bioloģiskā attīrīšana ietver sekojošus notekūdens apstrādes posmus:

 • Anaerobā fāze;

 • Nitrifikātors;

 • Denitrifikātors;

 • Otrreizējie nostādinātāji.

  Liekās aktīvās dūņas no dūņu kameras tiek padotas uz centrifūgu, pēc tam ar konteineru palīdzību izvestas.

  Tukuma pilsētā ir izbūvētas vairākas lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas istēmas:

 • Pilsētas centrā (Pils ielā) ir izbūvētas lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Pēc attīrīšanas lietus ūdens tiek novadīti dzelzceļa grāvī.

 • Lielā ielā (blakus Lielās ielas KSS) ir izbūvēta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Pēc attīrīšanas lietus ūdens tiek novadīti dzelzceļa grāvī.

 • Pļavas ielā ir izbūvēta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārta. Pēc attīrīšanas lietus ūdens tiek novadīti Slocenes upē.

 • Talsu ielā ir izbūvēta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārta. Pēc attīrīšanas lietus ūdens tiek novadīts grāvī.

 • Jelgavas ielā ir izbūvēta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārta. Pēc attīrīšanas lietus ūdens tiek novadīts Slocenē.

 • Zemītes ielā ir izbūvēta lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārta. Pēc attīrīšanas lietus ūdens tiek novadīts Slocenē.

Kanalizācijas tīklu plāns

 

 

 

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
60
270
210834

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.234.140.184

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.