SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Projekti

 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS II.KĀRTAS BŪVDARBI IR PABEIGTI

 Izveidots 2019.gada 20.jūnijā

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS II KĀRTAS BŪVDARBU LIELĀKĀ DAĻA IR PABEIGTI

 Izveidots 2019.gada 12.martā

 

 
 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS II KĀRTAS BŪVDARBI UZŅEM APGRIEZIENUS

II kārtas būvdarbi

Izveidots 2018.gada 23.jūlijā

 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS II.KĀRTAS PIRMIE BŪVDARBI PABEIGTI

Pirmie darbi pabeigti

Izveidots 2018.gada 31.janvārī

 

Parakstīts vēl viens līgums par projekta realizāciju 06.10.2017.

 Parakstīts vēl viens līgums par projekta realizāciju 

Izveidots 2017.gada 13.oktobrī

 

 

 Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbus Tukumā“ (Id.Nr.2017/3 KF) ietvaros

 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbus Tukumā“ (Id.Nr.2017/3 KF) ietvaros

 Izveidots 2017.gada 12.septembrī

 

Parakstīti pirmie līgumi par ūdenssaimniecības attīstības II kārtas realizāciju

SIA “Tukuma ūdens” 2017.gada jūnijā izsludināja divus iepirkumus kanalizācijas tīklu izbūvēm
un veica cenu aptauju būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II. kārta” realizācijai.
Par cenu aptaujas – tirgus izpētes (Id.Nr.2017/2 KF) būvuzraudzības pakalpojumu
nodrošināšanai projekta realizācijai par uzvarētāju ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta
SIA „Lakalme” piedāvājums. SIA „Lakalme” (Reģ.Nr. 40003379590, Adrese: Baldones iela 12,
Rīga, LV-1007), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par pakalpojumu kopējo cenu (bez
PVN) – EUR 18 500.00.
 Liguma_parakstisana

Iepirkuma “Kanalizācijas tīklu izbūve dzīvojamām mājām "Pīlādži", "Ciedras", "Sniedzes",
"Magones", "Stūrīši" un "Mediņi" Tumes pagastā, Raiņa ielas posmā no Tidaholmas ielas un
dzīvojamām mājām Pļavas ielā, Tukumā”, Id.Nr.TU 2017/1 KF, realizācijai par uzvarētāju ar
viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta SIA „Amatnieks” piedāvājums. SIA „Amatnieks”
(Reģ.Nr.49203000191, Adrese: Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101),
tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar būvdarbu kopējo cenu (bez PVN) – 77 725.95
EUR.

Parakstīti pirmie līgumi par ūdenssaimniecības attīstības II kārtas realizāciju

Izveidots 2017.gada 23.augustā

 

 

 

 

07.07.2017. Izsludināti iepirkumi par ūdenssaimniecības attīstības

turpināšanu

Izsludināti iepirkumi par ūdenssaimniecības attīstības turpināšanu

Akceptēts projekta pieteikums par ūdenssaimniecības attīstības turpināšanu

Izveidots 2017.gada 22.martā

Tehniskā specifikācija

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
51
261
210825

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.234.140.184

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.