SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

 

SIA „Tukuma ūdens” kā pirmais darbības pamatvirziens ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem. SIA „Tukuma ūdens” savu darbību, kas saistīta ar ūdensapgādes nodrošināšanu veic nepārtraukti, 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

Ūdensapgāde

Ūdensapgādi Tukuma pilsētā nodrošina no pazemes ūdensgūtnēm. Pilsētā atrodas 13 ūdens ieguves avoti- artēziskās akas. SIA „Tukuma ūdens” pārziņā ir 3 ūdensapgādes sistēmas ar dzeramā ūdens sagatavošanas stacijām- Centra, Lauktehnikas un Jauntukuma. Kopējais Tukuma pilsētas ūdensvada tīkls sasniedz ap 96 km garumu.

  1. Tukuma pilsētas centra ūdensapgādes sistēma – ūdens sagatavošanas stacija atrodas Ozolu ielā 2a. Šajā sistēmā ūdens no 6 artēziskajām akām tiek padots uz četriem ūdens atdzelžošanas vaļējiem filtriem. Pēc filtriem attīrītais ūdens tiek novadīts uz otrā pacēluma sūknētavas tīrā ūdens rezervuāriem. No šiem rezervuāriem ūdens ar centrbēdzes sūkņu palīdzību tiek padots uz Centra ūdenstorni, kura tilpums ir 500m3, un patērētājiem. No Centra ūdensapgādes sistēmas dzeramais ūdens tiek padots uz pilsētas centru, Veļķu, Durbes un Ozoliņu mikrorajoniem. Vidējais ūdens patēriņš diennaktī- 1400m3/dnn.
  2. Lauktehnikas ūdensapgādes sistēma – ūdens sagatavošanas stacija atrodas Strēlnieku ielā 47. Sistēmā ūdens no 2 artēziskām akām tiek padots uz diviem ūdens atdzelžošanas spiedfiltriem. Pēc filtriem attīrītais ūdens tiek novadīts uz ūdens rezervuāru, no kurienes tālāk ar otrā pacēluma sūkņu staciju tiek padots uz ūdenstorni, kura tilpums ir 100 m3, un patērētājiem. No Lauktehnikas ūdensapgādes sistēmas ūdens tiek padots Lauktehnikas mikrorajonam. Vidējais ūdens patēriņš diennaktī- 140m3/dnn.
  3. Jauntukuma ūdensapgādes sistēma – ūdens sagatavošanas stacija atrodas Alīnes ielā 14. Sistēmā ūdens no četrām artēziskām akām (papildus viena aka paredzēta monitoringa mērījumiem un viena aka atrodas rezervē) tiek padots uz diviem ūdens atdzelžošanas spiedfiltriem. Pēc filtriem ūdens tiek novadīts uz tīrā ūdens rezervuāriem, no kurienes tas tiek padots patērētājiem. Sūkņu darbību kontrolē frekvences regulators, kas strādā atkarībā no spiediena ūdensapgādes tīklā. Sistēma darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī. No Jauntukuma ūdensapgādes sistēmas ūdens tiek padots Jauntukuma un Smārdes ielas mikrorajonam.Vidējais ūdens patēriņš diennaktī- 260m3/dnn.

    Ūdensvada tīklu plāns

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
56
266
210830

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.234.140.184

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.